Jak przygotować dobry brief dla agencji?

15.11.2018

Choć często traktowany jako zbędna formalność, brief jest fundamentem owocnej współpracy pomiędzy klientem a zleceniobiorcą. Odpowiednie napisanie go, podobnie jak np. stworzenie wciągającej prezentacji, jest sztuką. Jak zatem przygotować dobry brief?

Co to jest?

„Skonkretyzowane na piśmie założenia i oczekiwania klienta odnośnie zamówienia wraz z zestawem informacji użytecznych przy jego realizacji” – tak najkrócej można opisać to, czym jest brief. Innymi słowy: brief to fundament, na którym opiera się przygotowanie planu działań i realizacja zamówienia. Nie należy go zatem pomijać. Dlaczego? Bo służy on zarówno klientowi, jak i (potencjalnemu) wykonawcy zamówienia.

Z perspektywy klienta

Dla klienta praca nad briefem to doszlifowywanie i ukonkretnianie własnych potrzeb i oczekiwań. Koncepcja w formie myśli jest ulotna. Dopóki nie zostanie zapisana, trudno się nad nią pochylić, a tym bardziej krytycznie ją ocenić. Dlatego, kiedy chcemy zlecić jakieś działania poza firmę, dobrze jest przygotować brief. Pozwoli on skonkretyzować wymagania i zderzyć je z opiniami współpracowników oraz znaleźć nieścisłości. W efekcie zaś, po wysłaniu takiego briefu do ewentualnych wykonawców, mamy znacznie większą szansę na pozyskanie ofert, które będą dopasowane do naszych potrzeb. Tym samym czas zainwestowany w przygotowanie briefu zwróci się w postaci właściwych propozycji działań.

Z perspektywy wykonawcy

Otrzymując czarno na białym spisane oczekiwania klienta, tak naprawdę otrzymujemy przewodnik po tym, czego klient potrzebuje. Mamy dzięki temu na czym oprzeć stworzoną koncepcję działań. Wiemy, w jakim kierunku podążać. Brief pełni rolę szablonu, który możemy przyłożyć do naszych pomysłów i ocenić, czy zaspokajają one oczekiwania klienta i będą skuteczne.

Debriefing

Brief to punkt wyjścia do dalszych rozmów i ustaleń. Zleceniobiorca może na jego podstawie przygotować pytania szczegółowe, doprecyzowujące istotne kwestie. Nie pyta zaś klienta o kwestie podstawowe, bo ma je opisane w briefie. Pozwala to oszczędzić jeden z podstawowych zasobów, którym dziś wszyscy musimy bardzo racjonalnie dysponować – czas.

Treściwa zawartość

Z briefem jest jak z równaniem matematycznym. Im więcej danych przekaże zamawiający, tym łatwiej będzie zleceniobiorcy odnaleźć „x”. Jest nim odpowiedź na pytanie „jak?” – „jak dojść do oczekiwanych przez klienta rezultatów?”.

Co zatem powinien zawierać dobry brief? To oczywiście zależy od rodzaju zamówienia. Jednak można przyjąć pewne stałe jego elementy:

 • Dane na temat firmy – jej opis, informacje o sytuacji rynkowej, w której funkcjonuje i pozycji zajmowanej na rynku.
 • Analiza konkurencji – podstawowe dane o najważniejszych konkurentach firmy.
 • Informacje na temat produktu bądź marki, której dotyczy brief, dotychczasowe cele biznesowe i komunikacyjne – jak się obecnie pozycjonuje, jakie są główne przekazy komunikacyjne.
 • Zadania dla agencji – czyli co ma zostać zrobione.
 • Cele biznesowe i komunikacyjne planowanych działań, docelowy wizerunek marki/produktu – czyli dokąd zmierzamy.
 • Grupa docelowa – czyli kto jest klientem firmy, kto wybiera daną markę, do kogo mówimy.
 • Opis przewag konkurencyjnych produktu/marki – czyli to, czym wygrywamy z konkurencją.
 • Budżet planowanej akcji – od niego bowiem zależy cała koncepcja działań, paleta wykorzystanych narzędzi, zasięg działań itp.
 • Ramy czasowe – czyli w jakim czasie zleceniobiorca ma dojść do oczekiwanych rezultatów.
 • KPI’s – czyli te (mierzalne) osiągnięcia, które dla zamawiającego stanowić będą wyznacznik sukcesu podjętych działań (liczba publikacji, odsłon, kliknięć, zaistnienie z przekazem w kluczowych mediach itp.).
 • Osoba kontaktowa – kto odpowiada na pytania powstałe w związku z briefem.

Taki zbiór informacji pozwoli zleceniobiorcy na zapoznanie się z firmą, jej pozycją rynkową i otoczeniem biznesowym oraz zidentyfikowanie wyzwań i szans komunikacyjnych. W efekcie będzie mógł przygotować lepiej dopasowaną do potrzeb zamawiającego propozycję działań i skuteczniej je wdroży.

A czy można bez?

A czy na linii klient – agencja PR można funkcjonować bez briefu? Oczywiście, że tak! Jednak pod dwoma warunkami. Po pierwsze: współpraca trwa od lat i obie strony dobrze się znają i sobie ufają. Po drugie: zadania dotyczą małych, bieżących kwestii, w które nie inwestuje się wiele czasu i środków. Jeśli rozpatrywany case spełnia oba te warunki, rzeczywiście tworzenie briefu jest zbędną formalnością. Jednak jeśli zadanie znacznie przerasta tak zakreślone granice, brief jest niezbędny.

Pracuj z nami!

Skontaktuj się z nami i sprawdź co możemy zrobić dla Twojej marki.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *